Over Ginseng


Naamgeving

"Panax Ginseng" is de wetenschappelijke naam voor een plant uit de familie waartoe ook onze klimop behoort. Panax vinden we terug in 'panacee' (middel voor alle kwaaltjes). Ginseng is afgeleid van het Chinese 'ren shen', wat zoiets als man-wortel betekent, verwijzend naar de menselijke vorm van de Ginsengwortel. Naast de 'klassieke' Ginseng wordt in veel geneesmiddelen gebruik gemaakt van de zgn. Siberische Ginseng. Dit is in feite een andere plant: de Eleutherococcus, die vergelijkbare eigenschappen bezit. Noord-Amerika heeft zijn eigen Panax-soort: Panax quincefolium (Amerikaanse Ginseng). Imperial Ginseng is (als je niet wordt bedot) wilde Ginsengwortel uit China. Koreaanse Ginseng of Rode Ginseng is Panax Ginseng uit Korea. Verder kan men soms de namen 'pseudo-Ginseng' en 'prins Ginseng' tegenkomen. Deze termen staan voor san qi uit de groep van bloedstelpende kruiden. De term Vrouwenginseng wordt zowel gebruikt voor de Amerikaanse Ginseng als voor Angelica sinensis, de Chinese engelwortel, een belangrijk bloedvoedend kruid. Het begrip Amazone-Ginseng wordt wel eens gebruikt voor de Pfaffia uit Zuid-Amerika, met antitumor kwaliteiten.

Ginseng in de traditie.
De mythische keizer Shen-nung (de 'goddelijke boer') is de eerste persoon die Ginseng zou hebben gebruikt. De keizer was gezegend met een doorzichtig abdomen, waardoor hij de werking van geneeskruiden zelf kon beoordelen. Een dieet waarin Ginseng centraal staat, werd essentieel geacht voor het bereiken van een hoge leeftijd. De herborist Li Chung Yun at slechts rauwe groenten en Ginseng en bereikte de respectabele leeftijd van 256 jaar (1677-1933). In Korea was de jaarlijkse zoektocht naar de plant met rituelen omgeven. De verzamelaars dienden ascetisch te leven. Wanneer de Ginseng uiteindelijk was gevonden, werden de wortels zorgvuldig met de hand uitgegraven. Natuurlijk waren er ook die de boel wilden flessen. Zo werd getracht om in plaats van Ginseng andere, erop gelijkende wortels te verkopen. In een poging het gewicht van een Ginseng te verhogen werden staafjes ijzer in de wortel geduwd.

Ginseng in Noord-Amerika
Tot de 19e eeuw waren de Jezuïeten de enige Europeanen in China. In 1713 berichtte de Franse Pater Jartous over een plant die door de tartaren 'orhota' werd genoemd. Deze plant zou wonderlijke krachten bezitten. Het betrof Panax Ginseng. De rapportage kwam een Canadese missionaris, Joseph Lafifau, onder ogen. Het viel hem op dat de bosgebieden die als biotoop van de Ginseng werden beschreven, sterk overeenkwamen met die van het gebied waar hijzelf werkzaam was. Hierop besloot hij naar de Canadese Ginseng te gaan zoeken, die hij inderdaad vond in de bossen rond Montreal. De plant stond bij de Iroquois-indianen bekend als 'garentoquen'. Het was de reeds genoemde Amerikaanse Ginseng. Het bleek dat veel Indianenstammen de plant al eeuwen kenden, en dat deze deel uitmaakte van hun geneeswijzen. De Chippewa-stam noemde de plant shte-na-bi-o-dzhi-bih, wat 'man-wortel' betekent. De plant zou levensverlengend en pijnstillend werken. Aangezien de wortel de vorm van een mens heeft, werd bij een pijnlijk lichaamsdeel het overeenkomstige deel van de wortelfiguur gekozen. Bij mijn weten is dit het enige voorbeeld van toepassing van de signatuurleer bij Ginseng. In de Europese kruidenkunde is de Alruin (Mandragora officinarum) bekend, eveneens met een mens-gelijkende wortel. Ook hiervan werden specifieke delen gebruikt, onder meer in het heksendrankje (met bilzekruid en wolfskers).

Medicinaal gebruik van Ginseng
In de Chinese Farmacopee valt Ginseng onder de Qi(energie)-tonifiërende kruiden, gericht op longen en spijsvertering. Het verrijkt het yin en kalmeert hart en geest. Het Ginseng-onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de naam Brekhman, een Russische farmacoloog, die in de jaren '50 onderzoek verrichtte naar de Siberische Ginseng. Overigens schijnt een groot deel van de Ginsengwortels die hij gebruikte, tijdens de Korea-oorlog door de Russen te zijn gestolen uit het land van herkomst. Ginsengpreparaten zijn veelvuldig door atleten, militairen en kosmonauten uit de Sovjet-Unie gebruikt. Ook is het op grote schaal toegediend aan slachtoffers van de nucleaire ramp in Tsjernobyl (1986). Inmiddels is wereldwijd onderzoek verricht naar Ginseng, waarbij de volgende toepassingen zijn vastgesteld:

Bloeddrukregulatie
Ginseng blijkt een normaliserende invloed te hebben op de bloeddruk. Zowel bij een te hoge als een te lage bloeddruk is het werkzaam. Ginseng wordt daarom een 'adaptogeen' genoemd.

Invloed op bloedsuikerspiegel
Bij patiënten met ouderdomsdiabetes is een verlaging van de bloedsuikerspiegels aangetoond; een te laag bloedsuikergehalte wordt verhoogd en gestabiliseerd. Verbetering van geheugenfuncties en alertheid In de jaren '80 toonden Italiaanse onderzoekers aan dat Ginseng het reactievermogen van ouderen verbetert. Ook werd het welbevinden vergroot. In die zin lijkt er dus waarheid te zitten in de eeuwenoude claims van 'verjongingselixer'. Een stimulerende werking zonder gevoel van gejaagdheid (zoals bij peppillen) is aangetoond.

Regulatie van de cortisol-secretie
Een belangrijk aspect van Ginsengextract is de werking op de bijnier. Bij vormen van chronische stress, zowel fysiek als psychisch, voorkomt Ginseng een te hoge productie van cortisol (een bijnierschorshormoon). Algemene tonificatie en vergrote sportprestaties Aangetoond zijn: - sneller herstel van spierverzuring na maximale inspanning - snellere daling van de hartfrequentie na maximale waarden - kortere reactietijd bij sportactiviteiten.

Invloed op immuniteit
Ginseng heeft een positieve werking op het immuunsysteem en het beenmerg, waardoor het de bijwerkingen van chemotherapie bij kanker kan verminderen. In China en Rusland wordt Ginseng gebruikt als aanvulling bij reguliere chemokuren. Op immunologisch gebied kan nog worden genoemd: - vermindering van allergische reacties - toename van het aantal bloedcellen - sneller herstel darmflora na antibioticagebruik.

Overige hormonale eigenschappen
Aangetoond is, dat Ginseng stimulerend werkt op de productie van geslachtshormonen. Het wordt in China aangewend om testosteron bij mannen te verhogen en om menstruele stoornissen te verhelpen. De reputatie van Ginseng als 'minnedrank' berust wellicht op deze eigenschappen. Conclusie Ginseng is een plant die tot de verbeelding blijft spreken. Onderzoek heeft inmiddels bevestigd dat het kruid diverse geneeskrachtige eigenschappen bezit. Hoewel de bijwerkingen bij normaal gebruik minimaal zijn, is het van belang dat Ginseng, zoals alle kruiden, alleen op goede indicatie en in de juiste dosis toegepast wordt.


Bron : Bert van Staveren, arts-acupuncturist/bioloog Praktijk voor Chinese Geneeswijzen 'Panda'